Hur utbildar man sig till lantmätare?

· Utbildning
Author

Man har kunnat utbilda sig till lantmätare under mycket lång tid. Anders Bure fick ett uppdrag av Gustav II Adolf att han skulle skapa en lantmäteriutbildning. Sagt och gjort, han fixade det och Den Kungliga Lantmäteriutbildningen skapades år 1628.

Nuförtiden är lantmäteri en inriktning man kan ha i en civilingenjörsexamen. Vill man läsa till civilingenjör i lantmäteri kan man göra det på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och på Lunds Tekniska Högskola. Man kan också utbilda sig till högskoleingenjör eller kandidat med inriktning på lantmäteri. Då kan man läsa på Högskolan i Gävle och Högskolan Väst i Trollhättan.

Utbildningen till civilingenjör är en lång utbildning som bland annat innehåller mycket matematik, förutom att man läser kurser inom det område som man inriktat sig på (till exempel lantmäteri). Därför krävs det grundläggande behörighet för högskolekurser och dessutom en särskild behörighet genom att man måste ha godkänt i Matematik 4, Kemi 1 och Fysik 2, eller äldre motsvarigheter för att man ska kunna komma in på utbildningen. Sammanlagt är utbildningen för att få en civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng, vilket motsvarar fem års heltidsstudier.

Lantmäteri är en utbildning där man inte bara får lära sig det tekniska och hur man till exempel undersöker och kartlägger land, utan det handlar också om att lära sig till exempel ekonomi och juridik. Man ska under utbildningen lära sig sådant som utveckling av och förvaltning av fastigheter, fastighetsekonomi, fastighetsrätt, samhällsplanering, man läser olika ämnen om byggande och lär sig geografisk informationsteknik.

Att handskas med land är mer komplicerat än det kan verka vid första anblicken. Till stor del handlar det om att människor och äganderätt är inblandat. Om man ska planera för att bygga en järnväg eller en ny väg, hur går man då till väga om det är hundratals markägare som äger den mark där man tänker sig att det skulle vara bra att planera vägen eller järnvägen? Och spelar det någon roll om man lägger järnvägen under jord istället? Sådant behöver en lantmätare vara förberedd på och handskas med.