Lantmätare och lantmäteri

Vad är egentligen en lantmätare, och vad gör man om man sysslar med lantmäteri? På den här sidan ska vi försöka förklara lite av grunderna, så det blir möjligt att förstå även för den som inte är så insatt eller har tidigare kunskap om ämnet. Förhoppningsvis blir det mer begripligt för dig och du har då lärt dig något innan du klickar dig vidare från den här sidan.

Lantmäteri kallas även geometrisk uppmätning. Detta på grund att man mäter mark i syfte att skapa exempelvis kartor. För att kartorna ska stämma överens med verkligheten är lantmäteri alltså nödvändigt. Det är inte bara självaste avståndet som är viktigt utan det är också höjder, sänkningar, finns det sankmarker eller något annat man kan behöva veta när man ska planera något? Allt detta är faktorer som en lantmätare kan undersöka och beskriva för den som behöver veta det.

En lantmätares kartläggningar kan vara till nytta om man till exempel vill göra stadsplanering, ska dra ledningar eller bygga. Lantmäteriet håller också ordning på de tomtgränser som finns, och har märkt ut dem på kartor. Det är ju viktigt om det blir en konflikt om en bit mark och vem som egentligen äger den. Lantmätare kan du utbilda dig till på ett fåtal högskolor i Sverige, detta är ett yrke som alltid behövs vilket innebär att efterfrågan kommer finnas även i framtiden.